Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (KM), sa PDV-om i primarno su iskazane za jednokratno plaćanje.

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.